Založ si blog

Hluposť individualnych tvorov.

Hlúposť  individuálnych tvorov uráža Božie stvorenie „človeka“ a jeho inteligenciu. Vesmírna múdrosť preniká ľudsky mozog a sa snaží pôsobiť na cele telo.  Veľké zmeny môžeme pozorovať v prírodných katastrofách  v krachu  neschopných politických maniakov a veľkej Smilnice. Ľudstvo prichádza ku koncu epochy, éry – diablovho systému. Sila múdrosti sa postavila oproti hlúposti. Nerozumne ľudí , bojujete z veternými mlynmi , keď myslíte že peniaze môžu zachrániť zničenú zem.
Klam.
Bludnice poddané ministri v obrovskom kolose potrieb
národ i všetkých ľudí utláčajú jak vymretých rabov.
Čo deň to dané i poplatky pridávajú na množenie dlhov.
Pozrite ľudia veď Matku zem Pán Boh pre nás stvoril
piesok,cement i kameň zadarmo dal.
Bludnicou stvorený systém „peniazi“ to všetko obrátil na opak.
A tak si už pozberané z národa dané si cesty vystavil
a zas národ chce využiť oklamať „mýtami“.
A tak dookola.
Za každý výmysel pochabý my musíme platiť
kým „sviatosť babylonska“ nezobudí „bludnicu“zničiť
a ľudí budu učiť žiť vo sviatosti a múdrosti Písaní Božích.

Voľba.
Zobúdzam sa s hnevom Božím „prosím ťa zmiluj sa!“
My sme tvoje deti, zato nemôžeme.
Sú to vlády sveta.
Jedny klamú,druhý kradnú,
tretí zbrane „schvaľuje“,
štvrtý ženou ne ukojí,
teraz zuby chýbajú.
Nie tu pravdy na zemi,
nevoľte ich a voľte Božiu vládu.
Farebné čiapky spia a drzo nútia ľudí
zákony prijímať o chorých homosexuáloch
a tak dovolia drzo vydierať a miestom hriešnym
podľa Boha „Sodoma – gomora“ nazývať.
Zákony ich „to nie je pravda“
a ľudia musia pracovať na nich a nie na brata.
Zákon zákonom pokrýva
pritom paragraf klame
a súdia musia zamietať
aby systém nepadol.
Najväčšia hlúposť u „bludnici“ sú dane.
Z toho oni žijú a ľudia tonú.
Nevládzu ľudia žiť v takomto klamstve!
Zem vyorať-zaplatíš dane,
chlieb vyrastie-zaplatíš dane,
úrodu vyzbierať-zaplatíš dane,
zrno pomlieť-zaplatíš dane,
múku predať-zaplatíš dane,
chlieb vypiecť-zaplatíš dane,
kombajn kúpiť-zaplatíš dane,
a odpísať?Nesmieš!
Len podľa rokov!
Aj keď peniaze zaplatil-zaplatíš dane.
Veď koľko dane za jediný chleba?
Z čoho „bludnica“ bude žiť?
Bludnica páči im,
peniaze putujú k nim
a spolu s vládou svetovou to schvaľujú.
Prírodou matkou a Bohom daný chleba
moc veľa daní zoberú
a ľudí čisto oberú.
A „bankov“ stvorený systém?
Peniaze ľuďom zoberie poplatky,dane.
Kto chcel to?
No ne ni dobre keď výplatu do rúk dostal.
Poistky krútia ľuďom hlavy.
Keby si v Boha veril? Sto rokov žil by človek
a deti rodil tak, jak Pán sľúbil to Abrahámovi.
Čítaj „Korán a Bibliu“ národ len tam je pravda.
I  desať prikázaní sú v Slove Božom!
Potom rozhodneš čo a jak keď k diablu pôjdeš voliť.

Poďme ľudia meniť svet !
Poďme ľudia meniť  svet veď otvorte oči!
Diabol s Vami zahráva svet Vám kradne z oči.
Núka klamstvo,drogy,zlosť všetky hriechy sveta
a nikto nevie pomôcť lebo sú v otročine.
Boží čas už je,prišiel.Vlády sveta zmeňte sa!
Ved´ my ľudia – tvory Boha duch je v nás od JEHOVA.
Od „vojny“ národ beží“Babylon“ sa mení
už národ neudržia diablove kmene.
Boh naznačil čas odplaty jamu veľkú v mori
len čo anjel zatrúbi kameň padne dolu.
Boží národ spoj sa v mieru,spoj „Korán a Bibliu“
ved´ my všetci deti Boha,staňte jednou silou.
Nečakajte roky skazy a teraz sa zmeňte sa.
Ved´ náš Boh nechce peniaze.
Kto to myslíš vymyslel?
Dolár,eura,ruble,jen nič Vás nezachráni
keď si z seba nezačneš ľúbiť ,veriť,kajať.

Milujem Boha i ľudí celej zemi všetkých národnosti.Je mi zle pozerať na tých čo hovoria si múdry a pri tom ničia cely svet.Velia lúdi ktoré naučili sa odlíšiť duchovný svet od materiálneho ešte stále ticho sedia vo vyhovujúcej im pozície.
…Potom Ježiš hovoril zástupom a svojim učeníkom a povedal:“Znalci písma a farizeji sa posadili na Mojžišovu stolicu.Preto konajte a zachovávajte všetko,čo vám hovoria,ale nekonajte podľa ich skutkov,lebo hovoria,ale nekonajú.Zväzujú ťažké bremená a kladú
ich na pleca lúdi,ale sami ich ani prstom nechcú pohnúť.Všetky skutky,ktoré robia,robia preto,aby ich ľudia videli…
…Beda vám znalci Písma a farizeji,pokrytci,že zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi,
lebo vy sami don  nevstupujete a tým,ktorí sú na ceste doň,nedovoľujete vojsť…
Matúš 23:1-13.
Ktorý z farárov tieto verši začítal v kostole? Všetky biedy idú z nesprávneho chápania viery.
Potom  ako Ježiš bol pokrstený odišiel na pustatinu.Tam sa postil 40 dni a 40 noci.Potom prišiel pokušiteľ diabol a povedal mu:“Ak si Boží syn,povedz týmto kameňom,aby sa stali chlebmi“ .On odpovedal:“Je napísane:Nielen zo samého chleba bude žiť človek ale z každého výroku,vychádzajúceho z Jehovových úst.“
Boh nám dáva každý rok svoj výrok keď rozkvitajú polia, luky,stromy  a rastú chleby ,ovocie a zelenina. Nepovedal ľuďom  proste jedlo u kamenia. Aj keď ľudia hádžu do neho kamení aj tak nám dá  chleba.
Potom ho diabol vzal do svätého mesta ,postavil ho na chrámové cimburie a povedal mu: Ak si Boží syn,vrhni sa dolu,lebo je napísane:Dá svojim anjelom príkaz o tebe a ponesú t´a na rukách,aby si nikdy nenarazil nohou na kameň .“Ježiš mu povedal:Je napísane :Nebudeš skúšať Jehovu ,svojho Boha“.
Farizeji sedíte v svätých mestách a stále pokúšate Boha, lebo skáčete zo skál aj druhých navádzate. .A anjeli za každým musia zachraňovať svet.Kedy poviete ľuďom pravdu .Vo Vatikáne schvaľujete to čo vyhovuje Smilnice  a rozhodujete z koho vyhnať diabla a v kom nechať lebo vám to vyhovuje.Peniaze z ľudí pozberali za všetky roky toľko že už každému mohli Bibliu darovať ale nechceli lebo sa báli  že ľudia rozpoznajú v Biblie ich tváre na ktoré upozornil Ježiš Kristus.
Rozlišujte ľudia mesta sväte.Choďte sa tam modliť  kde je svätá voda(ona nesmie pokaziť´,splesnivieť,začernieť ani zozelenieť) koľko  by rokov  nestála. Keď voda po mesiace zozelenie vylejte ju a do toho kostola nechoďte,lebo není tam dom vyprataný.Nie kostol osvecuje vás ale vy vaša čistota duše a sila viery  a keď prídete do neuprataného  kostola nalepia sa na vás nešťastia a choroby. Najlepšie kúpte si Bibliu a modlitebník a čítajte doma a tak spravíte vypratanie svojho domu a očistite svoje duše. A keď potrebujete rozprávať s Bohom povedzte jemu vaše starosti a on Vám odpovie.

Znovu ho zobral diabol na vrch a ukázal mu všetky kráľovstva sveta s ich slávou a povedal mu : Dám ti toto všetko,ak padneš a pokloníš sa mi. Vtedy mu povedal Ježiš:“Odíď ,satan!Lebo je napísane: Jehovu,svojho Boha,budeš uctievať a jemu samému budeš sväto slúžiť.
Vlady sveta kedy pochopíte že vám nič nepatri satan s vami zahráva a vy jemu klaniate sa.Ste vytvorili systém peniazi koľko v štáte zlata toľko valuty. Je to najhoršia zmluva s diablom tým že bohatstva sveta používate na muky a nešťastia lúdi.Človeku ktorému Boh dal múdrosť  porozumieť videniam a Slovu Božiemu je do plaču spolu s anjelmi .Človek  sa narodil nie pre to aby bol rabom zlata a peňazí.Boh stvoril človeka pre svoju lásku a vznešenosť´. Keď na cestu stal satan musíme postaviť sa proti zlu a peniaze sú jedno z mnohých zol na svete. Z ekonomického pohľadu strava ,oblečenie a prírodne bohatstva ktoré využíva človek musia počítať od počtu lúdi na zemi a každý ma žiť v láske a harmónii  peniaze musia byť zničene. Ani vládcovia ani ministri  ani farizeji nevedia ako to uskutočniť ale vedia to uskutočniť ľudia s darom múdrosti od Boha a to spolu z každej národnosti keď viera stane jediná v jediného Boha.Nemôže človek v jednom štáte trpieť a mučiť sa od hladu i chorôb a v druhom štáte žiť v priepichu.Súlad a harmónia nastane keď sa vlády nebudú pretekať ktorá valuta je silnejšia a ministri prestanú napchávať si vrecka z mozolí druhych  ľudí.Keď prestanú sa vyskytovať falošné firmy ktoré klamu každý deň a preferujú ako úchylní  kvôli hlúpym a zavádzajúcim zákonom ktoré využívajú bezbožníci aby u chudáka zobrali dom, pozemok, a iné majetky ktoré nadobudli za celý svoj život.V Božom novom svete nebudú peniaze a čim skôr to pochopia vlády tým  skôr nastane mier. Svet nepotrebuje ministrov ktoré špatnými krokmi a riešeniami schvaľujú  zákon ktorí vedie ľudí k nešťastiu a chudobe.Čí nezaslúži si človek ktorý pracuje cely svoj život bývanie , záhradu,najesť sa , napiť a ísť pozrieť  zákutia matky prírody po peknej ceste.Čí nepoužívajú tieto dary aj vaše deti a vnuci ,ktoré financujete z prace vášho národa. Prečo ste ,teda  vytvárate pre národy také podmienky a zákony aby človeka klamali ,naháňali exekútori a banditi.Prečo ako mafia predávate dlhí z poisťovni. Vymýšľate projekty za ktoré potom nútite ľudí platiť  narafičené dane, poplatky, pokuty a pri tom sľubujete zlaté sociálne podmienky z ktorých národ nevie ani deti ošatiť ani rodinu nakŕmiť. Zabudli ste ľudia prečo narodili a prečo Boh vás poslal na zem, alebo ste ani nezamysleli nad tým.
…Aké veľkolepé sú tvoje diela,Pane,
a aké hlboké tvoje myšlienky!
Nerozumný človek to nevie a blázon to nechápe.
Hoci hriešnici rastú ako tráva a kadejakí zločinci prekvitajú,
večná záhuba ich predsa neminie,no ty,Pane,si najvyšší naveky.
žalm 92(91)
Ježiš Kristus keď bol na zemi slávil stvoriteľa svojho Otca a všetky národy robia to isté okrem farizejov a zlých ľudí  ktoré nevedia sláviť, lebo im nedané a ich mena nie sú v knihe života od stvorenia sveta.
Keby neboli peniaze neboli by samovraždy,zabíjanie,chudoba, hlad,únosy, choroby, klamstva,drogy,atentáty ,ničenie ovzdušia a celej zemi.  Ministri  nelomili by si hlavy kde zobrať peniaze lebo pochopili by, že niet toľko zlata na svete aby pokryli všetky nedostatky a potreby človeka.Mame dar tvorivosť človeka ktorý chce žiť bez diablových ponúk.Diabol povie tu máš bohatstvo dám ti a kto súhlasí stane ako on bandita, mafián,zabijak,narkoman , zlý minister,sebec, lebo vyberie si špatnú cestu. Pre to že vlády chcú vládnuť  bez múdrosti, čaká  ľudí ďalšie nešťastia.                                                       
…Hľa,prichádzam ako zlodej.Šťastný je ten,kto zostava bdelý a opatruje si svoj vrchný odev ,aby nechodil nahý a aby sa ľudia nepozerali na jeho hanbu.A zhromaždil ich na miesto,ktoré sa hebrejskí volá Har-magedon.
A budu vyliate 7 misiek hnevu anjelmi na zem .
…A siedmy vylial svoju misku na vzduch.Na to vyšiel zo svätyne od trónu silný hlas a povedal :“Stalo sa! A nastali blesky a hlasy a hromy a nastalo veľké zemetrasenie aké dosial nebolo od čas,odkedy sú ľudia na zemi,také rozsiahle a veľké.A veľké mesto sa rozpadlo na tri časti a mestá národov padli,a Veľký Babylon bol pripomenutý pred Bohom,aby mu dal pohár vina hnevu svojho rozhorčenia.Aj každý ostrov utiekol a vrchy sa nedali nájsť…
Zjavenie 16:15-19.
…A zvolal silným hlasom a povedal:“Padol! Veľký Babylon padol a stal sa bydliskom démonov a úkrytom každého nečistého a nenávideného vtáka! Lebo pre víno hnevu jeho smilstva padli všetky národy za obeť a zemskí králi s nim smilnili a cestujúci  obchodníci
zeme zbohatli  z moci jeho nehanebného prepychu.A počul som iný hlas z neba,ktorý povedal:“Vyjdite z neho,ľud môj,ak nechcete mať s ním účasť na jeho hriechoch a ak nechcete dostať časť z jeho rán…
Zjavenie 18:2-4.                                                                                                                Milé ľudia vidia Vás anjeli a Boh milujte sa navzájom aby na Vás nepadlo proroctvo súdneho dňa.                                                                                                                                                                                                                                                                       Opatrujte sa s pozdravom El.

Anjeli pomohajú ľuďom.

28.11.2011

[caption id="attachment_13" align="alignnone" width="630" caption="Anjeli pomohaju ľuďom"][/caption] Už mnohé roky ľudia v Európe klamaní a udržiavané v poslušnosti spôsobom "malo vieš dlho viac »

Kresťanské hodnoty sú väčšie za demokratické.

28.11.2011

Kresťanské hodnoty nemôžu byť rovnaké ako hodnoty demokratov.Demokrati boli aj pred 100rokmi to sú té iste"dvorania" ktoré spravili revolúciu proti buržujom , oni neverili v Boha.Kresťan veri viac »

Hriech rodi hriech. Modlite sa i proste Múdrosť.

22.11.2011

Ambiciózne a realistické plány v politických stranách sa tykajú iba materiálnej stránky a nemajú nič spoločne s Božími plánmi. "Boh ne umy stvoril, Boh dušu dal, kedy že ľudia z duše viac »

Saudi Arabia Writer Killed

Saudská Arábia odmietla vydať Turecku podozrivých v prípade vraždy Chášakdžího

09.12.2018 19:59

O extradíciu sa snažil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

rušeň, vlak, zssk

Ľuďom dochádza s vlakmi trpezlivosť

09.12.2018 18:00

Do svojho cieľa často prichádzajú neskoro. Nestíhajú prípoje ani dohodnuté stretnutia.

Syria, aleppo, chemický útok

OSN obnoví dodávky humanitárnej pomoci do Sýrie

09.12.2018 17:45

Je to prvá cezhraničná zásielka humanitárnej pomoci, odkedy sýrska vláda znovu získala kontrolu nad hlavným hraničným priechodom Nasíb.

donald trump

Donald Trump nesmie zasahovať do francúzskej politiky, bráni sa francúzska vláda

09.12.2018 16:02

Trump uverejnil na Twitteri správy o protivládnych protestoch vo Francúzsku a napadol aj Parížsku dohodu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 7
Celková čítanosť: 6443x
Priemerná čítanosť článkov: 920x

Autor blogu

Kategórie

Archív